Rotary Hasselt Juniperus Rotary Hasselt Juniperus

Login ledenLogin leden

 
 

Project "Juniperus kookt opnieuw een sobere maaltijd in 2015."

Sobere maaltijd 2015 - 17 maart


Groot succes ten voordele van St.-Vincentius

Meer info: http://www.