Rotary Hasselt Juniperus Rotary Hasselt Juniperus

Login ledenLogin leden

 

Geschiedenis van de oprichting

In het voorjaar 1993 werden Alex Fryns, Georges Ceux, Edmond Jamaer en Luc Linders door Guy Selfslagh en Marc Collett, respectievelijk lid van Rotary Hasselt en Rotary Hasselt Herkenrode, samengebracht voor een informele babbel met het oog op de oprichting van een nieuwe Rotary Club in Hasselt.

Vanaf dan werd om de 14 dagen vergaderd, met als voornaamste doel de werving van nieuwe leden, terwijl Marc en Guy de leden inwijdden in de basisbeginselen van Rotary. Zo werd kennis gemaakt met de specifieke rotarische invulling van het ideaal van de "beschikbaarheid voor dienstverlening" en ondervonden de aanwezigen vergadering na vergadering dat er een wederzijds vertrouwen groeide, dat overeenstemt met het begrip "vriendschap" bij Rotary.

Vanaf september 1993 werd wekelijks vergaderd, zodat onze club als Rotary Club in oprichting werd erkend. Ook werd in september een passende naam voor de club gekozen (zie elders het verslag van deze vergadering). Het ledenaantal groeide gestaag en in februari 1994 telde de club reeds 25 leden.

Nog enkele mijlpalen zijn:
05/05/1994officiële erkenning van onze club door Rotary International
13/05/1994felicitaties vanwege Robert R. Barth, voorzitter Rotary International
07/06/1994officiële stichtingsvergadering in aanwezigheid van Gouverneur Jacques Bouchoms, inkomend Gouverneur Guido Vyncke, ruime delegaties van onze peterclubs en uiteraard onze echtgenotes. De leden ontvingen uit handen van de Gouverneur hun Rotaryspeldje.
22/10/1994Charterfeest, met een sfeervolle academische zitting op het stadhuis van Hasselt en een grandioos feest in het Holiday Inn.

[ top ]

"JUNIPERUS" is de naam

Uitreksel uit het verslag van de vergadering van 09.11.1993:

Aanwezigen:
Grisar Patrick, Maes Rudi, Dessers Piet, Linders Luc, Grutman Tony, Belien Eric, Jamaer Marc, Lemlijn Jean-Marie, Vandewalle Patrick, Ceux George.

De voorzitter opent met de verwelkoming van Patrick, Pat Vandewalle, als nieuw lid. Pat wordt meteen geconfronteerd met een, zoals later zal blijken, historische vergadering.

Luc vraagt aan de vergadering, "na weken van beraadslagen en overwegen", vandaag te veslissen over de naam van onze club. Hij heeft een lijst gemaakt van de namen die in aanmerking komen.
Zijn weerhouden: 2.000, Planckenweide, Jonckmanskamer, Mantelius, De Gerlache, Eikenboske, Hasla, Peter Benoit, Jeneverbes of Juniperus, Boerenkrijg, 1232. Ieder lid kiest uit deze lijst drie namen in orde van voorkeur.

uitslag van de stemming:

2.0000
Planckenweide8
Jonckmanskamer8
Mantelius6
De Gerlache1
Eikenboske0
Hasla1
Peter Benoit1
Jeneverbes of Juniperus23
Boerenkrijg0
123216

Met een zucht maar tevreden over de keuze bekrachtigt de voorzitter onder applaus de beslissing van de vergadering.

[ top ]

"Driege Juinpier"

Hazelaar, De Jonckmans, De Planckenweide, Veldeke, De Catte, de Rode Roos, al deze voor Hasselt en Limburg staande symbolen en referentienamen waren al besteed aan literaire kringen, café's, restaurants, geschiedkundige studiekringen en groeperingen van heemspecialisten en toch wilde de nieuw op te richten afdeling van de Rotary in Hasselt nog een naam vinden die op één of andere manier naar eigen roots, naar eigen bronnen van herkomst kon verwijzen.

Toen één van de oprichters toevallig mij ten einde raad vroeg of ik soms geen suggestie voor hem had, hab ik mij meteen opgeworpen als promotor van de jeneverbes, de juniperus. De verwaarloosde, de bijna vergeten struik die niet alleen essentieel is voor het oude landschapsbeeld rondom onze stad, maar ook rechtstreeks refereert naar onze typische stedelijke industrie, de jeneverstokerij.

Zonder de bessen van de juniperus zou de Hasseltse jenever niet smaken zoals hij dan nu zo voortreffelijk doet. Het rechtopstaande, vaak solitair geplaatste symbool her en der verspreid over de heide di vanuit het noorden van onze stad oprukte naar de Kempen toe.
De jeneverbes, sterk opvallend tussen al de andere struikengroei. Kaarsrecht, een elitaire strenge struik, een beetje geheimzinnig zelfs (lees er de verhalen van Alfons Jeurissen opnieuw op na).

In wetenschappelijke taal heet hij de 'juniperus communis'. Een silhouet dat eeuwenlang verspreid over de heide voor een belangrijk deel het landschap rond Hasselt heeft gekarakteriseerd. Er moet nog een tweede betekenis aan vastzitten want ik herinner mij uit mijn middelbare schooltijd dat wij een bepaalde dorre en veel te strenge leraar verweten een 'driege juinpier' te zijn. Ik heb dit helaas niet teruggevonden in de 'Diesjenèèr van 't Hessels' van Xavier Staelens. Het zal dus wel geen algemeen Hasselts zijn geweest.

De (nochtans geslaagde) karikatuurtekening van die leraar met daaronder zijn naam en de vermelding 'Juniperus vulgaris' kostte één van ons een volle week verbanning uit het instituut.

Dit keer zit er evenwel een positieve kant aan.
Voor mijn nochtans zeer bescheiden inbreng aan het woord 'Juniperus' wordt mij nu het erelidmaatschap van deze nieuw Rotary-afdeling aangeboden.

Zolang u mij maar niet voor een 'driege juinpier' aanziet, ben ik u daar erkentelijk voor.

Het moge de afdeling 'Juniperus' voor de wind gaan. Daar heeft zo een struik zich trouwens altijd perfect op zijn plaats en in zijn element gevoeld.

Jos Ghysen.

[ top ]

Paul Harris Fellows

 • Bartholomevis Peter
 • Beliën Eric
 • Beulen Ludo
 • Ceux George
 • Dessers Piet
 • De Moor Bart
 • Fabry Marc
 • Favioreel Daniel
 • Grisar Patrick
 • Jamaer Marc
 • Jorissen Eric
 • Lambrechts Bert
 • Maes Rudi
 • Mercken Wery
 • Lemlijn Jean-Marie
 • Linders Luc (Paul Harris Fellows RUBY)
 • Orye Guy
 • Raskin Tom
 • Tackoen Johan
 • Theuwis Luc
 • Tilman Marc
 • Vaes Jo
 • Van Parijs Frank
 • Vandewalle Patrick
 • Vanherk Marc
 • Willemen Patrick

[ top ]