Rotary Hasselt Juniperus Rotary Hasselt Juniperus

Login ledenLogin leden

 
 

Project "Juniperus kookt een sobere maaltijd - groot succes - 9.000,-€ ten voordele van St-Vincentius"

Juniperus kookt voor 300 genodigden een sobere maaltijd - opbrengst gaat integraal naar Sint-Vincentius


Groot succes dank zij de inzet van alle leden.

Meer info: http://www.