Rotary Hasselt Juniperus Rotary Hasselt Juniperus

Login ledenLogin leden

 
 

Project "2013 - JUNIPERUS VOOR BUITENGEWONE VOLWASSENEN 2013 - 2014"

“BERGSTRAAT 28” woonproject voor 4 bewoners met een verstandelijke handicap


Sponsorvraag DDH 2013

Meer info: http://www.